Šola vožnje - Paket B kategorija

Cena  


 
Paket (Tečaj CPP,karton +10 ur vožnje) 465 €    
Paket  20 ur vožnje 760 €    
Posebni popust za povratnike (paket 21 ur vožnje)
777 €


 
1ura B posamezno 39 €    
       
A kategorija
A1 z B s kodo 125 (vpis, karton vožnje, 6 ur vožnje in administrativni del) 340 €    
Ura vožnje A1 do 11kW 45 €    
Ura vožnje A2 ali A nad 11kW 48 €    
       

TEČAJ CPP (če vožnjo kandidat nadaljuje v naši šoli vožnje)

90 €    
TEČAJ CPP (če kandidat vožnjo nadaljuje v drugi šoli vožnje)

125 €

   
Evidenčni karton vožnje 15 €    

Ob vpisu z izpisnim listom cena evidenčnega kartona vključena v ceno ure.

Na vozilu Golf popusti ne veljajo!

Cene so v EUR z vključenim DDV.

Cenik velja od 30.3.2023.

Plačane ure je potrebno izkoristiti/izvoziti v 24 mesecih.

Vsa plačila se izvajajo na TRR podjetja Šola vožnje Blatnik d.o.o.